اخبار اسپریچو

مصاحبه کامل اسپریچو با جناب آقای Rafek Saleh مدیر اجرایی اتجادیه غذای حلال که در محل کارخانه مجتمع پروتئینی توتیای فرد انجام شده است به شما همراهان عزیز تقدیم گردد.

نوشته‌های پیشین
افتتاح مجتمع پروتئینی توتیای فرد (ویدئو)
نوشته‌ی بعدی
دریافت سه گواهینامه از اتحادیه بین المللی غذای حلال
فهرست